Snabbfakta

Datum för skattedeklaration och betalning av moms, arbetsgivaravgifter, personalens källskatt och F-skatt för bolag (med omsättning på högst 40 miljoner kronor)

Aktuella datum för 2024: Den 12 varje månad förutom januari och augusti, då gäller den 17e.

Deklarationspliktsgräns för fysisk person, beskattningsåret 2024: 24.238:- (2023: 22.208:-)
PGI- pensionsgrundande inkomst. 8,07 IBB (inkomstbasbelopp) Högsta PGI 614.934:- (599.601:-)
SGI- sjukpenningsgrundande inkomst. 10 PBB (10 PBB) (prisbasbelopp) 573.000:- (525.000:-)
För föräldrapenning gäller 10 PBB 573.000:- (525.000:-)
Brytpunkt för statlig inkomstskatt 615.300:- (613.900:-)
Spärrlönetak i fåmansföretag-löneuttag året före inkomståret (9,61BB) 713.280:- (681.600:-)

 

Snabbfakta 2024 (2023)

Utdelning fåmansbolag
Schablonbelopp (förenklingsregeln)
2022 – 187.550:-
2023 – 195.250:-
2024 – 204.325:-
2025 – 209.550:-

Prisbasbelopp 57.300:- (52.500:-)
Dagtraktamente 290:- (260:-)
Nattschablon 145:- (130:-)
Skattefri bilersättning egen bil 25/mil (25/mil)
Skattefri bilersättning förmånsbil 12/mil (12/mil)
Skattefri bilersättning rena elbilar 9,50/mil (9,50/mil)

Gåvor till anställda (belopp inklusive moms)

-Julgåvor 550:- (500:-)
-Jubileumsgåvor 1.650:- (1.500:-)
-Minnesgåvor 15.000:- (15.000:-)

Beloppen är inklusive moms och om beloppen överskrids blir inget avdragsgillt.

Direktavdrag inventarier 28.650:- (26.250:-)